Del: - -

Blænding

Der findes to typer af blænding: ubehagsblænding og synsnedsættende blænding.
Begge typer blænding er desværre velkendte ved skærmarbejde.

Ubehagsblændingen (også kaldet psykologisk blænding):
kan måles ved at tage et stykke papir, en mappe eller lignende og holde det op foran øjnene som en kastet-skygge (eller ud på siden af ansigtet). Hvis man umiddelbart oplever at øjnene slapper mere af, så er det fordi man er udsat for en ubehagsblænding.

Ubehagsblændingen opstår når der i umiddelbar nærhed af medarbejderen er en lyskilde som er væsentlig lysere end den mængde lys, der gennemsnitlig er i hele lokalet.  Rent teknisk snakker man om at der er nogle højluminanser i et område med væsentlig lavere luminans. Ubehagsblændingen karakteriseres ved blændingstallet, som er 20 ved skærmarbejde.

Ubehagsblændingen stammer som oftest fra loftsbelysningen, hvor et armatur eller en armaturrække hænger tæt på og foran medarbejderen – men den kan også stamme fra kollegers arbejdslamper, eller fra vinduet.

Blændingen fjernes ved at flytte, slukke eller afskærme den lyskilde, der er årsag til ubehagsblændingen, eller ved at hæve baggrundsluminansen (d.v.s. den mængde lys, der falder fra alle de andre flader i medarbejderens synsfelt skal forøges – f.eks. ved at anvende lysere vægge  reflektanser), højere belysningsstyrker i almenbelysningen, men uden at forøge lyset til et niveau, hvor den virker synsnedsættende i stedet ( se nedenfor)

Synsnedsættende blænding (også kaldet fysiologisk blænding):
kan måles ved at man har svært ved at læse skærmbilledet. Denne type blænding ses oftest ved skærmarbejdspladser, hvor skærmen er anbragt op mod et vindue, og hvor blændingen så stammer fra direkte solindfald fra vinduer, eller fra sol-reflekser i andre vinduer, parkerede biler, snedækkede overflader el. lign.
Det er den samme type blænding man oplever, når man kører bil om natten og man møder en modkørende med det lange lys tændt.
Blændingens skyldes en slørende spredning af lyset i øjet, hvorved kontrastfølsomheden nedsættes drastisk (kun emner hvor der er en endog meget stor forskel mellem lys og mørke kan skelnes)
Blændingen fjernes ved at

  • Ændre synsretning for skærmen, så man kigger parallelt med vinduet  ( se billede)
  • Flytte arbejdspladsen længere ind i lokalet
  • Sol-afskærmning for vinduerne.

Hvorfor undgå blænding fra belysning eller fra sol.

Fordi:
Du undgår at øjenmuskulaturen skal arbejde stærkt statisk for at minimere mængden af det indfaldende lys på nethinden.

Herved opnår du:
Du minimerer risikoen for ojengener og hovedpine.

Fordi:
Du får større mulighed for at indtage de optimale arbejdsstillinger, da du ellers ofte vil flytte hovedet eller hele kroppen for at undgå dette- og derved kommer du at sidde i en ikke optimal stilling.

Herved opnår du:
Du minimerer risikoen for nakke, skulder og lændebesvær.

Fordi:
Hvis der er behov for skærmbrille (ud over egne briller, der er korrigerede til såkaldt normalt brug)- skal arbejdsgiveren betale brillen.

Herved opnår du:
Ingen ekstra-udgifter på briller ud over egne normalt korrigerede briller.

Gå tilbage til spørgsmålene


Senest revideret den 11. september 2020