Del: - -

Belysningsstyrke

Belysningsstyrken siger noget om, hvor meget lys der falder på en flade (og lyset stammer fra vinduer, belysning, reflekteret lys fra vægge o.s.v.).
For ikke at forringe kontrastforholdene ved skærmen må belysningsstyrken på og ved skærmen derfor ikke være alt for høj. DS 700 angiver, at der i computerrum kun bør være 200 lux som almenbelysning, hvorimod der ved konceptet (det skriftlige/billedmateriale som der evt. skrives ud fra på skærmen) skal være 500 lux +/- 25%.

Hvis man skal følge DS 700 er man derfor nødt til at have en almenbelysning i hele lokalet, samt en arbejdspladsbelysning (en arbejdslampe), som kan placeres, så den kun lyser på konceptet – men ikke på skærm. Dette stiller også krav til arbejdslampen, som derfor skal have en temmelig afgrænset udstrækning i sin lysudsendelse og bør kunne justeres individuelt af medarbejderen efter arbejdsopgave og personlige præferencer. 
Da arbejdslampen ofte er tæt på medarbejderens ansigt, skal man især ved glødelamper og halogenlamper være opmærksom på, at varmeafgivelsen fra lampen ikke generer.

Ved arbejdspladser med skærme med positiv polaritet kan belysningsstyrken evt. hæves til 250 lux.
Da belysningsstyrken således er relativt lav, bør der kun anvendes varme lysfarver.

Hvorfor indrette lokaletmed en optimal belysningsstyrke 

Fordi:

Det minimerer risikoen for blænding og reflekserHerved opnår du:De effekter som er nævnt under "blænding" og "reflekser" længere oppe på siden (Link til bogmærker her).

Fordi:
Du undgår de problemer, der kan opstå med at orientere sig i rummet p.g.a for lav belysningsstyrke og/eller problemer med at se andre synsopgaver end skærmen (koncept, fotos el. lign).

Herved opnår du:
Risiko for faldulykker minimeres
Du minimerer risikoen for nakke, skuldre og lændebesvær
Du minimerer risikoen for øjengener og hovedpine.

Fordi:
Energibehovet tilpasses synsopgaven-og dermed reduceres også varmeudstrålingen fra belysningen.

Herved opnår du:
Stolthed over at være ansat i energibevidst virksomhed
Du forbedrer indeklimæt m.h.t.varme.

Gå tilbage til spørgsmålene


Senest revideret den 21. februar 2020