Del: - -

Prepress - Støj

Følgende forhold kan indgå i denne vurdering:

Hvordan er styrke, type og varighed af støj herunder udsættelse for impulsstøj?

 • Er der generende støj fra maskiner og ventilationsanlæg?
 • Er der en opdeling af støjende og ikke støjende aktiviteter?
 • Eksisterer der oplysninger fra leverandører om tekniske hjælpemidler?
 • Er der mulighed for at anvende andet udstyr, som er udformet med henblik på at nedbringe støjen.

Vær særligt opmærksom på, om støjrelaterede problemstillinger forebygges løbende:

 • Er de støjende kontormaskiner placeret i et rum uden for arbejdspladserne?
 • Bliver maskiner slukket, når de ikke er i brug?
 • Er der støjdæmpende materialer arbejdslokalerne (støjdæmpende lofter, støgvægge, tæpper, planter mv.)?
 • Ved flere i samme kontor, er der så aftalt/vedtaget en "politik" vedr. samtale, brug af telefoner og mobiltelefoner m.m.?
 • Er de akustiske forhold i orden (opleves der rum- eller efterklang i lokalet ved normalt brug)?
 • Er der løbende service og vedligeholdelse af ventilation og køling på it-udstyr, så det støjer mindst muligt?
 • Undgår man den generende støj i gennemgangsområder?

Tilbage til APV-guiden.


Senest revideret den 11. september 2020