Del: - -

Prepress - Kemi

Følgende forhold kan indgå i den kemiske kortlægning:

 • Orden og opbevaring af kemiske produkter.
 • Registrering og sikkerheds- og sundhedsmæssig vurdering af produkterne (MAL-kode).
 • Indkøbspolitik; herunder bør man overveje, om man kan erstatte produkter med mindre farlige produkter.
 • Opdaterede sikkerhedsdatablade på produkterne (de skaffes hos leverandørerne)
 • Opdaterede arbejdspladsbrugsanvisninger (APB´er) for produkterne.
 • Instruktion af medarbejderne; herunder instruktion i anvendelse af personlige værnemidler og/eller ventilation.

Arbejdspladsbrugsanvisningerne skal indeholde oplysninger om de konkrete regler for håndtering, der gælder på arbejdspladsen, fx:

 • Den konkrete anvendelse af produktet på virksomheden.
 • Procedurer ved maskinbetjening og affaldshåndtering.
 • Anvendelse af værnemidler (hvilke værnemidler, og hvor de findes).
 • Procedure ved rensning af maskiner.
 • Placering af førstehjælpsudstyr og procedurer ved førstehjælp, herunder telefonnumre på læge og Falck.
 • Anvendelsesbegrænsning på virksomheden og andre konkrete og praktiske forhold, som findes relevante.

Arbejdspladsbrugsanvisningen skal bruges til instruktion af medarbejderne, som arbejder med produkterne, så medarbejderen er orienteret om, hvor farligt produktet er og ved, hvordan man arbejder sikkert med det.Arbejdspladsbrugsanvisningen skal være tilgængelig for alle, der har brug for den og skal foreligge både i papirformat eksempelvis på en hylde i det rum, hvor kemien håndteres og elektronisk, så de ansatte, der har nem adgang til en computer, hurtigt kan finde den. 

Vær særligt opmærksom på: 

Nogle af de stoffer, der indgår i fotokemi, er under mistanke for at kunne skade helbredet. Jo mere manuelt arbejdet er, jo større er risikoen for øjen- og hudkontakt og for at indånde farlige dampe og støv (ved produkter i pulverform). 

Det gælder eksempelvis ved:

 • Arbejdsprocesser, hvor produkterne opblandes, aftappes og påfyldes
 • Selve fremkaldningsprocessen
 • Rengøring af tanke og værktøj
 • Uheld, hvor produkter spildes

Tilbage til APV-guiden.


Senest revideret den 26. april 2021