Del: - -

Prepress - 'Alt det andet'

Nedenstående områder kan have stor betydning for oplevelsen af et godt arbejdsmiljø: 

Både arbejdspladsen og den gravide har interesse i, at den gravide kan arbejde helt frem til, at barslen begynder. Men det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at tilpasse den gravides arbejdsforhold eller ændre forholdene på grund af graviditeten. Der kan også være arbejdsområder, som under alle omstændigheder er uhensigtsmæssige for gravide. Det er fx belastende arbejdsområder som arbejde med kemi, stående og gående arbejde samt tunge løft. Hvis der er gravide på arbejdspladsen, skal der være taget højde for ovenstående i Arbejdspladsvurderingen. 

Unges arbejde 

Har virksomheden unge blandt sine ansatte, er det vigtigt at inddrage dem i kortlægningen af arbejdsmiljøet. Grundregelen er, at unge under 18 år er omfattet af de samme arbejdsmiljøregler som alle over 18 år, men der gælder dog en række særlige regler for unge under 18 år. Der findes lister over, hvad de henholdsvis 13-14-årige må arbejde med, og hvad de 15-17-årige ikke må arbejde med. 

Sygefravær 

Når virksomheden kortlægger arbejdsmiljøet, skal den vurdere sygefraværet. Og det er et krav, at virksomheden undersøger, om der er en sammenhæng mellem sygefraværet og arbejdsmiljøet på virksomheden. Man skal med andre ord spørge ind til sygefraværet i Arbejdspladsvurderingen, men man bør også arbejde med registrering af sygefravær, sygefraværspolitikker og forebyggelse af sygefravær. 

Helbredsundersøgelse 

Natarbejde er defineret som minimum 3 timers natarbejde pr. dag eller minimum 300 timers natarbejde inden for en 12 måneders periode. Natperioden går typisk fra kl. 22.00 - 05.00. Hvis virksomheden har medarbejdere, som beskæftiger sig med natarbejde, skal de tilbydes en helbredsundersøgelse. Der foreligger ingen faste retningslinjer for, hvordan en helbredsundersøgelse skal foregå, men oftest er det en samtale kombineret med en fysisk undersøgelse. Virksomheden skal betale udgifterne til helbredsundersøgelsen, som medarbejderen skal have tilbudt, inden ansættelsesforholdet starter. Derefter skal helbredsundersøgelsen tilbydes minimum hvert 3. år.

Tilbage til APV-guiden.


Senest revideret den 11. september 2020