Færdiggørelse - Ulykker

Følgende forhold bør indgå i kortlægning af risiko for ulykker i færdiggørelsen:

 • Betjening af maskiner.
 • Løft og bæring af materialer.
 • Pakning og palletering.
 • Vurdering af gulve (ujævne, våde, glatte).
 • Vurdering af trapper og andre niveauforskelle.
 • Kvalitet af oprydning.
 • Intern transport.

Vær særligt opmærksom på, om ulykker forebygges løbende:

 • Er der ryddeligt i færdiggørelsesområdet?
 • Er færdsels- og køreveje adskilt?
 • Er maskiner og tekniske hjælpemidler serviceret og vedligeholdt?
 • Er der tilstrækkeligt med sikkerhedskontakter på maskiner?
 • Virker sikkerhedskontakter på maskiner?
 • Eksisterer der arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for kemiske produkter?
 • Har medarbejderne gennemgået instruktion og oplæring i sikkerhed?
 • Er der klare procedurer/aftaler for reparation og service og maskiner?

Tilbage til APV-guiden.


Senest revideret den 26. april 2021