Del: - -

Arbejdsmiljø Roadshow 2024

Så er det igen muligt at få friske inputs til jeres arbejdsmiljøindsats. Kom og få viden, redskaber og nye, gode ideer til arbejdet for et godt arbejdsmiljø.

Fra den 22. januar 2024 og tre uger frem gennemfører BFA Industri v. Dansk Industri, CO-industri og Lederne møderækken: ”Arbejdsmiljø Roadshow 2024”.

Møderne afvikles i tidsrummet fra kl. 12:00 til 15:00. På møderne præsenteres en række af BFA Industris nye materialer til brug i jeres virksomheds arbejdsmiljøindsats.

Der er lukket for tilmelding, men vi kommer igen i 2025 i ugerne 4-5-6

Temaerne for Arbejdsmiljø Roadshow 2024 er:

  • Status på arbejdsmiljøet i industrien
  • Muskelskeletbesvær
  • Trucks
  • Cobots
  • Overfladebehandling
  • KPI’er i arbejdsmiljøet
  • Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø
  • Procesventilation

Herudover vil det – som sædvanligt – være muligt at tage en række populære materialer (vejledninger og værktøjer) fra BFA Industri med hjem til brug i det daglige arbejdsmiljøarbejde.

Møderne er specielt henvendt til arbejdsgivere, ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter fra industriens brancher, men også repræsentanter fra andre brancher er velkomne.

Det samme gælder rådgivere, myndigheder og undervisere på erhvervsuddannelsescentre.

Møderne er en god anledning for både ledere og medarbejdere til at få konkrete redskaber og inspiration til dialog og samarbejde om et godt arbejdsmiljø.

Derfor opfordrer vi til, at både ledere og medarbejdere deltager.

Deltagelse er gratis.

Hent programmet her

Hent præsentation her

Der er lukket for tilmelding, men vi kommer igen i 2025 i ugerne 4-5-6


Senest revideret den 22. februar 2024