Temamøde - Hvor går grænsen

Som et led i kampagnen ”Hvor går Grænsen?” bliver der afholdt temamøder om seksuel chikane på arbejdspladsen.

Temamøderne har til formål at bidrage med viden og inspiration til forebyggelse og håndtering af seksuel chikane.

Temamøderne blev afholdt:

27/11-2019 i Kolding 
09/12-2019 i København 


Senest revideret den 17. juni 2020