Del: - -

Temadage om stress og forebyggelse af stress

I 2017 blev der afholdt to temadage omkring stress og hvordan man kan arbejde med at reducere på virksomhederne. Temadagene var meget efterspurgte og en del oplevede at temadagene var overtegnede når man forsøgte at tilmelde sig. Vi besluttede at gentage dagene med samme indhold og oplægsholder som sidst.

Temadagene blev afholdt
Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 10.00-16.00, 5800 Nyborg
Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 10.00-16.00, 8210 Århus V


TekSam afholdte i samarbejde med BFA Industri to temadage omkring stress og forebyggelse af stress.

Hver dag går alt for mange medarbejdere rundt med symptomer på stress og sygemeldinger på grund af stress. Det koster både den sygemeldte, kollegaerne og arbejdspladsen dyrt. Fællesinteressen for at stoppe stress er stor. Tillidsvalgte og ledelsen er helt centrale personer for at knække stresskurven og skabe trivsel på arbejdspladsen.

Men hvordan gør tillidsvalgte og ledelsen dette sammen? Det var netop det, denne temadag satter fokus på og tilbød konkrete redskaber til.

Temadagene blev afholdt:
Tirsdag d. 26. september 2017, Aarhus
Onsdag d. 27. september 2017, Roskilde

Begge dage fra 10.00 - 16.00.Senest revideret den 17. juni 2020