Del: - -

Temadage om organisatorisk robusthed

TekSam afholdte i samarbejde med Industriens Branchearbejdsmiljøråd tre temadage om robusthed.

Formålet med temadagene var at sætte fokus på begrebet robusthed og hvordan vi kan understøtte organisatorisk robusthed i et samspil mellem virksomhedsudvikling og et godt psykisk arbejdsmiljø.

Robusthed har stået højt på dagsordenen i de seneste år blandt mange virksomheder. Det skyldes blandt andet et højt oplevet forandringspres, som udfordrer rammerne for at skabe produkter og ydelser med høj kvalitet og effektivitet.

Temadagene blev afholdt:
Tirsdag d. 9. maj, Roskilde
Tirsdag d. 16. maj, Roskilde
Onsdag d. 17. maj, Fredericia

Alle dage fra 12.00 - 16.00.


Senest revideret den 17. juni 2020