Del: - -

Temadage om omsorgssamtalen og sygefravær

TekSam afholdte i samarbejde med Industriens Branchearbejdsmiljøråd tre temadage omkring sygefravær og omsorgssamtaler.

Formålet var at klæde Samarbejdsudvalget på til at tage fælles ejerskab og igangsætte vigtige drøftelser omkring sygefravær og brug af omssorgssamtaler.

Temadagene blev afholdt:
Mandag d. 12. september, Aalborg
Torsdag d. 22. september, Kolding
Mandag d. 26. september, Slangerup


Senest revideret den 17. juni 2020