Del: - -

Temadage: Grib ind – forebyggelse af krænkende handlinger

BFA Industri afholdte i samarbejde med TekSam tre temadage om forebyggelse af krænkende handlinger på arbejdspladsen.

Temadag om 'Grib ind - forebyggelse af krænkende handlinger'

På temadagen vil deltagerne få viden om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, og blive introduceret til værktøjer, som kan anvendes i arbejdet med at forebygge krænkende handlinger og mobning på arbejdspladsen

Temadagene vil tage sit udgangspunkt i to nye publikationer fra BFA-industri, ”Forebyg og håndtér” og ”Grib ind – forebyg mobning". Der vil på temadagen være lejlighed for at afprøve værktøjer, som kan bruges ude på den enkelte arbejdsplads. 

Temadagen er blevet afholdt

Se programmet her

 


Senest revideret den 20. april 2022