APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

Alle virksomheder med ansatte skal gennemføre en årlig drøftelse af arbejdsmiljøet i samarbejde med medarbejderne.

I denne vejledning vil Træets Arbejdsmiljøudvalg komme med gode råd til hvordan virksomheder kan arbejde med APV og de årlige arbejdsmiljødriftelser, så de bliver en naturlig del af virksomhedens kultur og dermed en del af den daglige drift.

Der er metodefrihed til, hvordan en APV skal udformes. Virksomheden og dens arbejdsmiljøorganisation, eller de ansatte, hvor der ikke er krav om arbejdsmiljøorganisation, kan derfor vælge den metode der passer ind i virksomhedens daglige drift og organisering af arbejdet.

  • En skriftlig APV skal imidlertid altid omfatte:
  • En kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljø
  • En vurdering af de kortlagte problemer
  • En prioritering af problemerne
  • En handlingsplan, der beskriver hvordan, hvornår og af hvem problemet løses
  • En opfølgning på handleplanen

Du kan downloade vejledningens faktaark ved at klikke her.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: APV

Sidetal: 16

Udgivelsesår: 2012