Støj i fødevareindustrien

Kataloget er tænkt som inspiration til, hvordan det er muligt at løse nogle af de væsentligste arbejdsmiljøproblemer.

Dette katalog indeholder en række gode eksempler, der kan anvendes ved støjdæmpning af maskiner i fødevareindustrien. Ved fødevareindustrien forstås virksomheder som bearbejder fisk, fiskemel, sukkervarer og chokolade, drikkevarer, tobak, fjerkræ og konserves o.lign.

Baggrunden for katalog og vejledning er, at der blandt andet på grund af hygiejnekrav skal anvendes særlige løsninger i fødevareindustrien.

Kataloget indeholder endvidere en tjekliste til brug ved indkøb af maskiner.

Arbejdstilsynets kommentarer til kataloget er indarbejdet.
----------------------------------------------------------------------
Indhold:

Metodeændringer
Støjkilden flyttes
Slag og stød
Luftlyd
Transportbånd
Strukturlyd
Indkapslinger
De ansatte flyttes væk fra støjkilderne
Henvisninger
Liste over deltagende virksomheder
Tjekliste til indkøb af maskiner (A, B, C, D og E)

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Støj

Sidetal: 72

Udgivelsesår: 2004