Mobiltelefoni

Målgruppen for denne vejledning er arbejdsgivere samt deres ansatte og sikkerhedsrepræsentanter, der udfører arbejde i nærheden af sendeantenner. Som eksempler kan nævnes kølemontører, tagdækkere, skorstensfejere, elevatormontører m.v.

Sendeantenner til radio, tv og mobiltelefon udsender elektromagnetisk stråling i form af radiobølger. Strålingen kan påvirke den menneskelige organisme, og denne påvirkning skal reduceres mest muligt. Overflødig stråling skal undgås.

Antenner til radio- og TV-transmission er som regel anbragt i høje master, og som regel udføres der ikke arbejde i umiddelbar nærhed af dem. Derimod er sendeantenner til mobiltelefoni ofte anbragt på hustage undertiden tæt på andre tekniske installationer. Antenner til modtagelse af signaler udgør ikke nogen sundhedsmæssig risiko. Hvem er målgruppen?

Ansatte, der arbejder direkte på sendere eller på de mas ter, hvor sendere er monteret, er ikke omfattet af denne vejledning. Der henvises i stedet til Industriens Branchearbejdsmiljøråds vejledning om antenner og antennemaster.

OBS: Der gøres opmærksom på, at de anviste telefonnumre på mobiloperatørernes døgntelefonvagter er forældede.

Nogle af mobiloperatørerne eksisterer heller ikke mere. Der henvises til Teleindustrien, som er teleselskabernes branchesamarbejde

Fakta om materialet

Emne: Ulykker

Sideantal: 12

Udgivelsesår: 2006