Ulykkesforebyggelse

Formålet med denne vejledning er at kunne hjælpe ledere, medarbejdere og særligt arbejdsmiljøorganisationens medlemmer til at koble den daglige ulykkesforebyggelse med den årlige strategiske drøftelse af ulykkesforebyggelsen.

Hensigten er at opnå en bedre og mere effektiv forebyggelse af ulykker for hele virksomheden.

Vejledningen beskriver, hvordan ulykkesforebyggelse behandles på den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Herunder beskriver vejledningen, hvordan data fra den daglige ulykkesforebyggelse kobles med:

  • Evalueringen af det forgangne års målopfyldelse og indsats
  • Planlægningen af det kommende års mål og indsats

Vejledningen beskriver endvidere, hvordan der kan udarbejdes brugbare statistikker og opgørelser på grundlag af simple registreringer, og hvordan resultaterne gøres sammenlignelige – indbyrdes, med resultater fra andre enheder/virksomheder og over tid.

Vejledningen er især målrettet mellemstore virksomheder med et vist antal arbejdsulykker hvert år, men uden en professionel arbejdsmiljøorganisation. Mindre virksomheder med forholdsvis få ulykker kan dog have glæde af afsnittet om den daglige ulykkesforebyggelse og bilaget om målrettede sikkerhedsaktiviteter. Større virksomheder med flere ulykker og eventuelt med en professionel arbejdsmiljøorganisation kan have glæde af afsnittet om TMP-metoden.

Fakta om materialet

Emne: Ulykker

Sideantal: 28

Udgivelsesår: 2016