Ulykker - Fra UPS til OBS

Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker virksomhederne kan benytte i forbindelse med en indsats mod forebyggelse af ulykker.

På virksomheder forekommer der situationer, hvor medarbejderne er lige ved at komme til skade, men hvor der ikke sker nogen ulykke - såkaldte nærved-ulykker. Ved at kigge nærmere på nærved-ulykkerne kan mange ulykker undgås, og medarbejderne undgår dermed at komme til skade. Virksomhederne kan dermed spare nogle af alle de penge og ressourcer, der bruges, når en ulykke er sket.
--------------------------------------------------------------------------------
Indhold:

1. UPS det var lige ved at ske – En metode til at arbejde med nærved-ulykker
2. Adfærdsændring – En metode til risikovurdering af medarbejdernes adfærd
3. God praksis – Eksempler på løsninger til forebyggelse af ulykker
--------------------------------------------------------------------------------

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Ulykker

Sideantal: 47

Udgivelsesår: 2006