Forebyggelse af ulykker

Brancheudvalget for Textil og Beklædning, som er en del af BFA Industri, ønsker med denne vejledning at sætte fokus på forebyggelse af ulykker i branchen.

Baggrunden er, at der i perioden fra 1993 til 2003 kunne iagttages en stigende ulykkesincidens, d.v.s. antal ulykker i forhold til antal beskæftigede inden for branchegruppe 19, tekstil, beklædning og læder.
----------------------------------------------------------------------
Indhold:

Forord
Indledende afsnit
Indledning
Hvordan bruges denne
vejledning?
Vejledningens opbygning
Sikkerhedskultur og forebyggende effekt
Hvad er sikkerhedskultur – sikker og usikker adfærd?
Effekten af den forebyggende indsats – sammenhængen mellem indhøstede erfaringer og iværksatte foranstaltninger
Pas på med belønning og straf
Forebyggende elementer
Arbejdsmiljøpolitik, ledelsens udmeldinger og målsætninger
Sikkerhedsudvalgsmødet
Oplæring og instruktion
Sikkerhedsgruppernes arbejde, involvering og synlighed
Opmærksomhed på nærved-ulykker
Analyse og opfølgning på indtrufne ulykker
Sikkerhedsrunderinger
ASO – en observationsmetode
Formidling af informationer om sikkerhed til de ansatte
Kampagner med fokus på bestemte forhold 
Værktøjer og bilag
Kortlægning af virksomhedens arbejde med at forebygge ulykker
Handlingsplan for et effektivt ulykkesforebyggende arbejde
Bilag

---------------------------------------------------------------------
Download:

Forebyggelse af ulykker som pdf-fil
Tjekliste -  Uheldsrapport som word-fil
Tjekliste -  Sikkerhedsrunderinger som word-fil
Tjekliste -  Nærved ulykker som word-fil
Tjekliste -  Maskinkørekort som word-fil
Tjekliste -  Kortlægning som word-fil
Tjekliste -  Handlingsplan som word-fil
Tjekliste -  Arbejds Sikkerheds observation som word-fil

Fakta om materialet

Emne: Ulykker

Sideantal: 66

Udgivelsesår: 2006