Forebyg arbejdsulykker

Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer.

Heldigvis er antallet af arbejdsulykker i den grafiske branche begrænset, og tallet har været dalende de seneste år. Men der er alligevel god grund til at forebygge arbejdsulykker ved systematisk og vedholdende arbejde. En virksomhed med nul ulykker kendetegnes ofte ved at have et godt arbejdsmiljø og et lavt sygefravær.

Forebyggende arbejde med arbejdsulykker har således også en positiv effekt på virksomhedens økonomiske resultat.

Fakta om materialet

Emne: Ulykker

Sideantal: 5