Er arbejdsulykken anmeldt?

Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes!

Efter arbejdsmiljøloven er der pligt til at anmelde arbejdsulykker, der medfører fravær på én dag eller mere ud over tilskadekomstdagen.

Det er vigtigt, at alle anmeldepligtige arbejdsulykker anmeldes, dels for at sikre et godt overblik over arbejdsulykkerne (art og antal), dels for at sikre tilskadekomnes mulighed for
eventuel erstatning.

Arbejdsulykker er et af de prioriterede områder i regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020. Målet er, at antallet af ulykker skal nedbringes med 25 procent.

For at nå dette mål, skal der arbejdes målrettet med forebyggelse, og hertil er netop anmeldelse af arbejdsulykker et godt redskab, idet der er mulighed for at lave årsagsanalyser, udarbejde handlingsplaner mv. ud fra de oplysninger, der registreres i forbindelse med anmeldelserne.

Fakta om materialet

Emne: Ulykker

Sideantal: 5