Vinkelslibere

Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, parterne ønsker skal være til stede på virksomheder ved arbejde med vinkelslibere eller lignende tekniske hjælpemidler.

Ved vinkelslibere forstås håndholdte, hurtigt roterende maskiner, som anvendes som slibemaskine eller som skæremaskine.

Vejledningen erstatter vejledning om vinkelslibere fra 2002
----------------------------------------------------------------------
Indhold:

Sikkerhedsforanstaltninger
Ventilation
Støj
Vibrationer
Personlige værnemidler 
Vedligeholdelse og eftersyn
Instruktion og uddannelse
Nyanskaffelser
9. Henvisninger
----------------------------------------------------------------------

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Ulykker

Sideantal: 12

Udgivelsesår: 2008