Støberier

Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som parterne ønsker skal være til stede ved arbejde på støberier. Vejledningen skal ses i sammenhæng med informations- og undervisningsmateriale fra bfa-i om støberier og i sammenhæng med generelle bfa-i vejledninger.

Vejledningen erstatter BSR 1 vejledning 4.06.205 om støberier.
----------------------------------------------------------------------
Indhold:

Substitution
Sandbehandling/sandanlæg
Formning
Kernemageri
Smeltning
Støbning
Udslagning
Rensning
EGA
Ergonomi
Støj
Vibrationer
Arbejde i stærk varme
Tungmetaller
Belysning
Personlige værnemidler
Orden og renholdelse
Førstehjælp og brandslukning
Velfærdsforanstaltninger
Isocyanater
Arbejdspladsvurdering
Instruktion og uddannelse
Miljøbeskyttelse
Henvisninger
----------------------------------------------------------------------

Fakta om materialet

Emne: Ulykker

Sideantal: 27

Udgivelsesår: 2004