Stilladser på skibsværfter - vejledning

Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede ved arbejde med forskellige former for stilladser på skibsværfter.

Vejledningen er udarbejdet med baggrund i regler for og løsninger på opgaver, der forekommer ved forskellige former for stilladsarbejde på skibsværfter. Der er anvendt konklusioner fra "Skibsværftsindsatsen 1995-1998".

Ved stilladser forstås arbejdsplatforme og andre standpladser med tilhørende rækværker, afspærringer, bærende konstruktioner og understøtninger, hvorfra der udføres arbejde, herunder ophold og færdsel, med bygning, reparation og ombygning af skibe eller skibssektioner eller tilsvarende konstruktioner samt adgangsveje hertil.

Vejledningen gælder tillige for de dele af skibet og dets konstruktioner, der benyttes som arbejdsplatforme, adgangsveje og understøtninger.

Hent materialet

Fakta om materialet

Type: Branchevejledning

Emne: Ulykker

Sideantal: 32

Udgivelsesår: 2005