Elektronikindustri

Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som parterne ønsker skal være til stede ved elektronikarbejdspladser.

En række virksomheder har bidraget med gode løsninger og med inspiration til vejledningen.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder indholdet af den i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Ulykker

Sidetal: 55

Udgivelsesår: 2005