Betonelementindustrien

Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som parterne ønsker skal være til stede ved indkøb af maskiner til betonelementindustrien.

Vejledningen retter sig mod hele betonelementindustrien. Selv om eksemplerne stammer fra de store betonelementfabrikker, kan de generelle afsnit og principperne også anvendes på mindre virksomheder og ved andre former for betonvareproduktion.

Vejledningen indeholder eksempler på dæmpning af støj og vibrationer og gennemgår de nye bekendtgørelser, som er trådt i kraft i 2005 om vibrationer og i 2006 om støj.

Tjekliste til indkøb af maskiner - download separat - pdf-format

Hent materialet

Fakta om materialet

Type: Branchevejledning

Emne: Ulykker

Sideantal: 28

Udgivelsesår: 2007