Støj - kom godt igang

Hensigten med vejledningen er at motivere jer til at arbejde systematisk med virksomhedens støjbekæmpelse. Samtidig bliver I vejledt om, hvordan I bedst kan udnytte de ressourcer, der er til rådighed til forbedring af støjmiljøet.

Vejledningen viser en række gode forløb for støjbekæmpelse med præsentation af det beslutningsgrundlag, der kan opbygges i den enkelte virksomhed. I får også relevante modeller og analyser af indsamlede data i de gode forløb.
----------------------------------------------------------------------
Indhold

1. INDLEDNING
2. FEM FORSLAG TIL AT KOMME GODT I GANG
3. DATAINDSAMLING
4. ANALYSER
5. Få MERE AT VIDE
6. TAK FOR INSPIRATION OG BIDRAG
----------------------------------------------------------------------

Fakta om materialet

Emne: Støj

Sideantal: 60

Udgivelsesår: 2004