Støj i den grafiske branche

Denne vejledning opsummerer de gældende regler og give ideer til, hvordan I kan gøre noget ved støjproblemerne. Udgangspunktet er bl.a., at I godt kan gøre noget ved støjen, før de gældende støjgrænser overskrides.

Høreskader er en af de hyppigst anmeldte arbejdsbetingede lidelser i Danmark. Høreskader kan opstå på flere måder. Både kortvarige intense lydimpulser og vedvarende støjbelastninger kan give høreskader. Men støj kan også give andre gener som f.eks. stress og ubehag. Derfor er der al mulig grund til at dæmpe støjen.

Heldigvis er støj ikke umulig at gøre noget ved. Dels kan støjen dæmpes på eksisterende maskiner, dels kan I reducere meget af støjen ved at vælge støjsvage maskiner, når I skal købe nyt udstyr. Desuden kan man tænke i bygningernes og arbejdslokalernes indretning. Den betyder nemlig meget for, hvordan støjen udbreder sig.

Hvis det alligevel ikke er muligt at komme under de gældende støjgrænser, må I bruge ørepropper eller høreværn. Men det er ikke en permanent løsning. 

Bliv klogere på støj og håndteringen heraf med dette materiale.


Fakta om materialet

Emne: Støj

Sideantal: 32

Udgivelsesår: 2008