Jobusikkerhed på arbejdspladsen

Værktøjskassens formål er at give alle på virksomheden redskaber til at arbejde med jobusikkerhed. Det kan hjælpe jer til at fastholde et godt psykisk arbejdsmiljø, når I skal forandre og udvikle på arbejdspladsen, og når konjunktursvingninger og svære tider presser virksomheden udefra.

Målgruppen er de ansatte, sikkerhedsrepræsentanten, tillidsrepræsentanten og lederne.

Du kan vælge at læse det afsnit, der er mest relevant for dig.

  • 1. Hvad er jobusikkerhed?
  • 2. Lederes og medarbejderes reaktioner på uønskede forandringer
  • 3. Hvordan støtter og hjælper I hinanden under forandringer?
  • 4. Til dig, der skal afskedige, og til dig, der bliver afskediget

 

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Psykisk arbejdsmiljø

Sideantal: 24

Udgivelsesår: 2010