Sygefravær

Formålet med denne værktøjskasse er at give alle parter i virksomheden værktøjer til at håndtere arbejdet med fravær. Det gælder både indsatsen til forebyggelse af, at fravær opstår, og til håndtering af det fravær, der alligevel opstår.

Fravær findes på alle arbejdspladser. Og selv om årsager og omfang kan være meget forskellige, er der ofte store gevinster at hente ved at arbejde systematisk med forebyggelse af fravær.

........

Indhold:

Side 4: Indledning
Side 5: Hvorfor beskæftige sig med fravær?
Side 6: Hvad er fravær?
Side 6: Korttidsfravær
Side 6: Langtidsfravær
Side 7: Hvad er årsagerne til fravær?
Side 7: Det fysiske arbejdsmiljø
Side 7: Det psykiske arbejdsmiljø
Side 7: Forhold uden for arbejdsmiljøet
Side 7: Forhold både på og uden for arbejdet
Side 8: Hvordan forebygges fravær?
Side 8: Med et effektivt og systematisk arbejdsmiljøarbejde
Side 9: APV og fravær
Side 10: Værktøjer til håndtering af det fravær, som alligevel opstår
Side 10: Fraværspolitik
Side 11: Delvis syge- og raskmelding
Side 11: Sygemelding til medarbejderens bopælskommune
Side 12: Mulighedserklæring
Side 13: Fastholdesplan
Side 14: Friattest
Side 16: Eksempel fra Jensen Denmark A/S
Side 18: Eksempel fra Inox A/S
Side 21: Gode råd til den praktiske del af fraværshåndteringen
Side 21: Ved fraværsmeldingen
Side 21: Efter nogle dage
Side 22: Gennemførelse af en fraværssamtale
Side 23: Ved særlige begivenheder i virksomheden
Side 23: Når medarbejderen er tilbage
Side 24: Gode råd
Side 24: Til den fraværende
Side 24: Til kolleger
Side 24: Til tillidsvagt
Side 25: Til ledelsen
Side 26: Hvad kan arbejdsmiljøorganisationen gøre?
Side 27: Hvor kan arbejdspladsen få hjælp?
Side 27: Læge
Side 27: Jobcenter
Side 28: Arbejdsmiljørådgiver
Side 28: Se også på de langtidsfriske
Side 29: Her kan du få mere at vide

........

Fakta om materialet

Emne: Psykisk arbejdsmiljø

Sideantal: 32

Udgivelsesår: 2011