Alenearbejde

Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som parterne ønsker skal være til stede ved alenearbejde på kraftvarme- og varmeværker. Vejledningen sætter fokus på arbejdsopgaver, der sammen med alenearbejde kan indebære en helbredsrisiko.

Vejledningen lægger især vægt på sikkerhedsforanstaltninger og forebyggende tiltag.

Ved alenearbejde forstås arbejde, hvor man er den eneste, der er til stede på arbejdspladsen, f.eks. som nattevagt eller på enmandsbetjente anlæg. På nogle arbejdspladser er der så stor fysisk afstand mellem afdelingerne, at det er at regne for alenearbejde. Arbejdsopgaven kan foregå så isoleret, at det kan være svært at få kontakt med leder eller kolleger. Det kan f.eks. være i forbindelse med reparations- eller vedligeholdelsesarbejde på værket eller hos kunder.
----------------------------------------------------------------------
Indhold

1. Hvad er alenearbejde?
2. Hvor forekommer alenearbejde?
3. Arbejdsprocesser med risiko for helbredet
4. Hvor må alenearbejde ikke foregå
5 Alenearbejde med særlige krav
6. Foranstaltninger
6.1 Generelle foranstaltninger
6.2 Hjælpemidler
7. Forebyggelse i øvrigt
7.1 APV
7.2 Ulykker
Henvisninger

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Psykisk arbejdsmiljø

Sideantal: 19

Udgivelsesår: 2006