Populære materialer 2020

Her kan du se en oversigt over de mest populære materialer i 2020.

1. Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer
I denne vejledning finder I gode råd, værktøjer og skemaer der med fordel kan bringes i anvendelse når virksomheden skal leve op til de lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer.

2. ATEX
Vejledningen giver et overblik over ATEX-områder herunder, hvordan AMO arbejder med ATEX samt gennemfører og vedligeholder en ATEX-APV.

3. Samleskema for lovpligtig eftersyn
I nedenstående samleskema kan I se et overblik over de tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn.

4. COVID-19 Idékatalog
Idékatalog med eksempler på konkrete initiativer i forbindelse med forebyggelse af smitte af COVID-19 på produktionsvirksomheder.

5. Oversigtsskema til eftersyn
Oversigtsskema for de forskellige eftersyn, hvor I kan holde styr på de enkelte maskiner, værktøjer og andre tekniske hjælpemidler.

6. Lovpligtige uddannelser
Denne vejledning indeholder en oversigt over lovpligtige uddannelser samt gode råd og værktøjer, der kan bringes i anvendelse når virksomheder skal afklare hvilke uddannelser der skal haves for at udføre jobbet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

7. Få styr på kemikalierne
Vejledningen sætter fokus på, hvordan der kan opnås et sikkert og sundt arbejdsmiljø i industrien, når der arbejdes med sundhedsfarlige stoffer og materialer.

8. Arbejdsmiljø ved svejsning
Dette værktøj beskriver kan hjælpe jer med at forbedre sikkerheden i arbejdsmiljøet ved svejsning.

9. Tunge løft
Formålet med denne branchevejledning om tunge løft er at præsentere eksempler på gode løsninger, der forebygger eller nedbringer belastningen ved tunge løft.

10. Handskevejledning
En vigtig del af forebyggelse af hudproblemer på laboratorier og på virksomheder i procesindustrien er brug af handsker. Denne handskevejledning giver oplysninger, som kan bidrage til, at de ansatte får de rigtige handsker.


Senest revideret den 5. januar 2021