Hygiejne og renlighed på støberier

Denne pjece er lavet ud fra en indsigt i, hvordan hverdagen er på et støberi, og den gennemgår de praktiske overvejelser, som arbejdsmiljøorganisationen bør gøre sig, når der skal arbejdes med renlighed og hygiejne på støberier.

I støberibranchen har der gennem mange år været fokus på at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne i produktionen, ved at reducere påvirkningen af forurening fra fx metaller og sand i støbeprocessen.

På mange støberier er det lykkedes at bekæmpe den luftbårne forurening via tekniske tiltag som ventilation, lukkede anlæg og ved brug af personlige værnemidler. Men når medarbejderne efterfølgende er blevet testet for f.eks. blyindholdet i blodet, er det stadigvæk forholdsvis højt.

Årsagen kan være, at medarbejderne indirekte har optaget metaller i kroppen. Det er enten sket, fordi områder, som kantinen eller pauserummet, der burde være forureningsfrie, ikke har været det – eller fordi medarbejdere uden at vide det selv har påført sig forureningen, fx gennem madvarer, ved rygning, fra beskidt arbejdstøj eller ved brug af snavsede personlige værnemidler.

Reglerne for renlighed og hygiejne på støberier er fastlagt i bekendtgørelserne om arbejde med stoffer og materialer. Men bekendtgørelserne er én ting - en anden er den daglige praksis på støberierne. Her viser erfaringerne, at ikke alle forureningsproblemer kan løses ved blot at overholde lovgivningen.

Vejledningen er suppleret med et opslag, der kan bruges til at præsentere medarbejderne for, hvordan de kan indarbejde bedre hygiejne og renlighed i hverdagen.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Kemi / Biologi

Sidetal: 16

Udgivelsesår: 2012