Arbejdsmiljø ved svejsning - Gode løsninger

Dette værktøj beskriver kan hjælpe jer med at forbedre sikkerheden i arbejdsmiljøet ved svejsning.

Svejsning og termisk skæring udvikler luftforurening, som kan give forskellige akutte og kroniske sygdomme blandt andet bronkitis, astma og andre lungesygdomme. Røg fra svejsning og termisk skæring medfører også en forøget kræftrisiko.

Der skal derfor altid tages effektive forholdsregler mod luftforureningen. Svejse- og skærearbejde kan give optisk stråling og støj, som man skal beskytte sig imod.

Svejsning udføres undertiden i belastende arbejdsstillinger, som på længere sigt kan give helbredsskader. Man skal derfor så vidt muligt tilrettelægge arbejdet, så der opnås gode arbejdsstillinger.

Værktøjet er en opfordring til alle virksomheder i branchen om at få styr på arbejdsmiljøet ved svejsning, og tilbyder løsninger på hvordan I imødekommer udfordringen.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Kemi / Biologi

Sideantal: 40

Udgivelsesår: 2006