Stoffer og materialer

Vejledningen sætter fokus på de sikkerhedsforanstaltninger, virksomheden skal forholde sig til i forbindelse med omgangen med kemiske produkter og stoffer, der anvendes i produktionen.

Denne vejledning sætter fokus på de sikkerhedsforanstaltninger virksomheden skal forholde sig til i forbindelse med omgangen med kemiske produkter samt stoffer der anvendes i produktionen, eller som de ansatte kan udsættes for i forbindelse med bearbejdning eller reparation eller opbevaring.

Arbejde med stoffer og materialer (kemikalier) skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres fuldt forsvarligt. Ved planlægningen af arbejdet skal der tages hensyn til følgende principper:

  • Risiko for arbejdsskader eller arbejdsbetingede lidelser skal imødegås ved at fjerne årsagen.
  • Risiko skal bekæmpes ved kilden.
  • Det, der er farligt, skal udskiftes med noget, der er ufarligt eller mindre farligt: Substitution (erstatning).
  • Kollektive beskyttelsesforanstaltninger skal foretrækkes, frem for individuelle. Personlige værnemidler er kun en nødløsning.

En stor del af de arbejdsmiljø- og miljøproblemer, der senere skal kæmpes med og findes løsninger på, skyldes mangelfuld planlægning allerede inden produktionsstart. Der er derfor både en økonomisk og en sikkerhedsmæssig fordel ved at foretage grundige overvejelser helt fra begyndelsen.

Overvejelser om substitution bør altid foregå, før produktionen går i gang.

Du kan downloade pjecens faktaark ved at klikke her.

Fakta om materialet

Emne: Kemi / Biologi

Sideantal: 20

Udgivelsesår: 2012