Kemi på autoværkstedet

Vejledningen anviser en række metoder, der på en nem og enkel måde kan understøtte værkstedets systematiske arbejde med kemi og arbejdsmiljø.

Det kan betale sig at have styr på arbejdsmiljøet omkring de mange kemiske produkter, der anvendes i autobranchen. Forkert håndtering, manglende brug af værnemidler eller utilstrækkelig instruktion kan medføre alvorlige ulykker.

Ved at arbejde systematisk med håndteringen af de kemiske produkter i hverdagen, nedbringes de skadelige påvirkninger og risikoen for ulykker reduceres. Det betyder samtidig mindre sygefravær hos de ansatte. Og gevinsten ved dette arbejde kan læses direkte på værkstedets bundlinje.

Vejledningen anviser en række metoder, der på en nem og enkel måde kan understøtte værkstedets systematiske arbejde med kemi og arbejdsmiljø.

Ved at følge vejledningens metoder får I overblik over kemien i jeres værksted og kan begynde at arbejde systematisk i alle afdelinger og kroge.

Vejledningen indeholder en række konkrete redskaber til brug for arbejdet og arbejdspladsbrugsanvisninger er et meget centralt redskab i arbejdet.

Vejledningen er holdt i et enkelt og let tilgængeligt sprog. Der er ingen detaljerede beskrivelser af kemi, men der er løbende henvisninger til materiale, der går mere i dybden med de enkelte emner.

Du kan samtidig også downloade pjecens kampagne folder ved at klikke her.

Fakta om materialet

Emne: Kemi / Biologi

Sideantal: 28

Udgivelsesår: 2012