Vejledning om UV-farver og -lakker

Denne vejledning beskriver de væsentligste kendte problemer ved UV-produkter og de nødvendige forholdsregler i forbindelse med brugen af dem.

UV-farver og -lakker kan indeholde stærkt allergi-fremkaldende stoffer. Det er derfor vigtigt, at ledelse og medarbejdere i virksomheden har fuldstændig styr på eksempelvis arbejdsrutiner, instruktion, brug af værnemidler, teknisk udstyr og affaldshåndtering i omgangen med farverne.

Fakta om materialet

Sideantal: 24