Metalaffedtning

Denne vejledning handler om metalaffedtning og håndtering af stoffer og materialer.

Ved metalaffedtning forstås fjernelse af urenheder i form af olie, fedt og belægninger samt metalpartikler fra jern- og metaloverflader som eksempelvis stål. Ergonomiske forhold berøres ikke i vejledningen.

Vejledningen erstatter vejledning om metalaffedtning fra BSR1.

Fakta om materialet

Emne: Kemi / Biologi

Sideantal: 8

Udgivelsesår: 2002