Korrosionsbeskyttelse

Denne folder har til formål at gøre det nemmere at vælge systemer, der tilgodeser arbejdsmiljøet og det ydre miljø i forbindelse med korrosionsbeskyttelse.

Ved industriel overfladebehandling vælges produkter normalt ud fra tekniske egenskaber. Valget kan dog have store konsekvenser både for arbejdsmiljøet og det ydre miljø. Denne folder har til formål at gøre det nemmere at vælge systemer, der tilgodeser arbejdsmiljøet og det ydre miljø.
 
Folderen indeholder en rangordning af systemer, der anvendes til industriel overfladebehandling. Rangordningen er illustreret ved en trappe. Hver gang man går et trin ned, bliver belastningen på arbejdsmiljøet og/eller det ydre miljø større. 

Desuden findes en oversigt over, hvilke værnemidler som skal anvendes ved arbejde på konstruktioner med et givent kodenummer under givne forhold.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Kemi / Biologi

Sideantal: 8

Udgivelsesår: 2002