Køle-smøremidler

Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som parterne ønsker skal være til stede på virksomhederne ved arbejde med og ved valg af køle-smøremidler.

Køle-smøremidler kan deles i to hovedgrupper. Den ene gruppe bruges direkte som den leveres og består som regel af mineralsk eller vegetabilskolie eller syntetiske, olielignende stoffer. Den anden gruppe leveres som et koncentrat, der skal blandes med vand i et bestemt forhold, før det bruges.

De to grupper er meget forskellige i deres brugsklare form og med hensyn til sundhedsmæssige egenskaber.

Læs meget mere om køle-smøremidler i denne vejledning, herunder om substitution, ventilation, arbejdsstedets indretning og meget mere.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Kemi / Biologi

Sideantal: 12

Udgivelsesår: 2002