Asbest i skibe

Denne pjece danner basis for nødvendig information omkring asbest i skibe.

Da visse asbestsaneringer også kan udføres af værftsarbejdere, og i sjældne tilfælde søfolk, kan pjecen udgøre en væsentlig del af den information, som de regulerende myndigheder kræver, at disse personer skal have.

De nyere årgange af erhvervsaktive inden for det aktuelle arbejdsområde har ingen faktuel viden om asbestarbejde og sundhedsforhold relateret hertil. Hertil kommer, at selvom asbest har været forbudt at arbejde med i flere år, må det påregnes stadig at dukke op i mange år fremover, såvel i ældre som helt nye skibe. 

De primære målgrupper for pjecen er søfarende og værftsarbejdere samt ledelse i rederier og på værfter. 

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Kemi / Biologi

Sidetal: 38

Udgivelsesår: 2010