Sikker håndtering af affald

De følgende to lister er et godt sted at starte, hvis I vil have et overblik over de affaldstyper, I har på værkstedet, og hvis I vil vide, hvordan affaldet skal bortskaffes.

Der er i dag mange muligheder for at gøre det lettere at opbevare både ikke-farligt og farligt affald på autoværkstedet.

Ved at få et overblik over de affaldstyper, I har med at gøre, er det muligt at bygge en container- og opbevaringsløsning op, der gør det nemt at håndtere affaldet i det daglige. Samtidig giver det jer mulighed for en forsvarlig opbevaring, indtil affaldet skal afleveres eller bliver afhentet.

Hent materialet

Fakta om materialet

Arbejdspladstype: Autobranchen

Udgivelsesår: 2007