Røggas

Denne vejledning handler om flyveaske og andre restprodukter fra rensning af røggas.

Produkterne fra rensning af røggas kan være af meget forskellig beskaffenhed. Visse produkter er meget støvende, mens andre kan være befugtede og ”jordtørre”.

Ved normal drift på anlægget er risikoen for at komme i kontakt med tørt støv begrænset til nogle få steder. Derimod vil der i forbindelse med større eller mindre anlægsstop og det efterfølgende reparationsarbejde og oprydning/rengø- ring og revision ofte være risiko for kontakt. Man kan lette den efterfølgende rengøring og samtidig forhindre unødig spredning af produkterne med fx spildbakker, luger, gallerier, afløb etc.

Der kan opnås flere væsentlige fordele ved at etablere centrale eller mobile støvsugeanlæg med udtag placeret på de steder, hvor det kan forventes eller der er erfaring for, at der forekommer spild af tørre, støvende produkter.

Hent materialet

Fakta om materialet

Arbejdspladstype: Energi, Kraft og Varme

Udgivelsesår: 2005