Biomasse

Denne vejledning sætter fokus på eksponeringen af støv og mikroorganismer, med det overordnede mål at begrænse eksponeringen af støv og mikroorganismer.

Biomasse, der anvendes som biobrændsel, er støvende, og mikroorganismer er uundgåelige i forbindelse med biomassens organiske indhold. Det organiske støv kan afhængig af oprindelse og lagringsbetingelser indeholde store mængder mikrobiologiske bestanddele.

Der findes mikroorganismer overalt. De organismer, der findes på biomasseanlæg, findes også i almindelig udendørsluft. Problemerne opstår, når koncentrationerne bliver unaturligt høje. Jo højere koncentrationerne er, og jo længere tid man udsættes for den forurenede luft, jo større er risikoen for at blive syg af det. 

Mikroorganismer, der kan forårsage helbredsproblemer, kaldes også biologiske agenser. Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om biologiske agenser skal arbejde planlægges, tilrettelægges og udføres, således at påvirkning fra biologiske agenser så vidt muligt undgås.

Hvis det ikke er muligt at undgå påvirkning fra biologiske agenser, skal der iværksættes effektive foranstaltninger til at imødegå risikoen for ulykker eller sundhedsskader.

Hent materialet

Fakta om materialet

Arbejdspladstype: Energi, Kraft og Varme

Emne: Biologiske påvirkninger (mikroorganismer)

Udgivelsesår: 2003