Affald - industriel behandling

Denne vejledning handler om arbejdsmiljø ved industriel affaldsbehandling. Den handler fx om støv udviklet fra industriel affaldshåndtering, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger man kan tage overfor støv.

Behandling af affald er blevet en stor og kompleks industri i Danmark. Næsten alle stoffer og materialer vil på et eller andet tidspunkt gå til behandling som affald.

Affaldet kommer fra virksomheder, det offentlige, landbruget og private husholdninger. Det indsamles eller indleveres og behandles i genbrugs- og affaldsindustrien. Efter behandling som affald indgår det i genbrug, destrueres eller deponeres.

Fornuftig omgang med affaldet skal sikre et godt arbejdsmiljø med sunde mennesker, lav sygelighed og få arbejdsskader.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Kemi / Biologi

Sidetal: 20

Udgivelsesår: 2004