Trin 2: Årsager og konsekvenser

I dette trin, skal I kortlægge årsager og konsekvenser af de problemer og udfordringer, som I har fundet frem til under problemanalysen.

Næste skridt er at undersøge konsekvenserne og årsagerne til de problemer, I har kortlagt ved de arbejdsprocesser, som I ønsker at forbedre. Det kan også være opgaver i forbindelse med intern transport eller håndtering af mellemlagre.

 1. Vælg et problemområde ud og skriv det midt på papiret
 2. Skriv konsekvenserne af problemet ovenover problemet. Overvej, om der er konsekvenser i forhold til både produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø. Fortsæt til der ikke er flere konsekvenser.
 3. Skriv årsager nedenunder problemet. Fortsæt til der ikke er flere årsager.

Når I udfører årsagsanalyse, kan I systematisk vurdere om problemet er afhængigt af hvilke medarbejdere, der udfører arbejdet, hvilke maskiner der anvendes, Jeres arbejdsmetoder og de materialer I bruger.

Eksempel på typiske årsager til lang omstillingstid:


Årsager tilknyttet mennesket:

 • omstilleren klargør til omstilling efter maskinen er standset
 • omstilleren følger ikke proceduren 
  Årsager tilknyttet maskinen:
 • fejl på maskinen
 • maskinen er svær at kode 

  Årsager tilknyttet metoden:
 • utilstrækkeligt værktøj
 • dårlig procedure 

  Årsager tilknyttet materialerne:
 • dårligt materiale
 • forkert materiale


Se eksemplet herunder (klik for at forstørre):

Tips:
Det er vigtigt, at I ikke går videre til næste problemområde for hurtigt. Hvis analysen skal være brugbar, skal I sørge for, at I får kortlagt samtlige årsager og konsekvenser. Som tommelfingerregel, skal I som minimum ud i 3 niveauer af årsagskonsekvens træet, før I går videre til næste problemområde.


Senest revideret den 11. september 2020