COVID-19 + pneumokok

Arbejdsgiverne skal ifølge arbejdsmiljølovgivningen foretage en risikovurdering af forholdene på arbejdspladsen, og såfremt der er behov for det iværksætte foranstaltninger. Her er der eksempler på konkrete tiltag i produktionsvirksomheder, som hver især kan medvirke til at begrænse smitterisikoen i forhold til COVID-19.