Handlingsplan mod Ensidigt, Gentaget Arbejde (EGA)

Vejledningen 'Handlingsplan mod Ensidigt, Gentaget Arbejde' er en vejledning der er udviklet af Det grafiske Branchesikkerhedsråd.

Ensidigt gentagende arbejde kan give problemer for den ansatte og virksomheden. Derfor bør virksomheden kortlægger EGA-arbejdspladser så man aktivt kan arbejde med at undgå for meget EGA.  

 

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Ergonomi

Sideantal: 12

Udgivelsesår: 1994