Sundhedsfremme

Denne vejledning handler om, hvad sundhedsfremme på arbejdspladsen er og hvilke gevinster virksomheden kan opnå ved sundhedsfremme. Vejledningen giver eksempler på og råd om, hvordan en virksomhed i praksis kan medvirke til at fremme sundheden med udgangspunkt i virksomhedens arbejdsmiljøforhold.


----------------------------------------------------------------------
Indhold:

Side 4: Hvad er sundhedsfremme på arbejdspladsen?
Side 4: Sundhed
Side 4: Sundhedsfremme på arbejdspladsen
Side 4: En integreret indsats
Side 5: Gevinster ved sundhedsfremme
Side 6: Eksempler på sundhedsfremmeaktiviteter
Side 7: Tunge løft, fysisk krævende arbejde og EGA
Side 8: Stillesiddende og stillestående arbejde
Side 10: Kost
Side 11: Psykisk arbejdsmiljø
Side 13: Risiko for arbejdsskader som følge af arbejdsulykker
Side 13: Skifteholdsarbejde og arbejde uden for dagtimerne
Side 14: Rygning
Side 15: Alkohol
Side 15: Sundhedsfremme som proces
Side 16: Fase 1: Forberedelsen
Side 17: Fase 2: Gennemførelsen
Side 18: Fase 3: Evalueringen
Side 19: Fase 4: Forankringen
Side 22: Henvisninger
----------------------------------------------------------------------

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Ergonomi

Sideantal: 24

Udgivelsesår: 2012