AFLYST: Grib ind – forebyg krænkende handlinger

Teksam afholder i samarbejde med BFA Industri tre temadage om forebyggelse af krænkende handlinger på arbejdspladsen.

Temadagen er aflyst.

Temadagene vil tage sit udgangspunkt i to nye publikationer fra BFA Industri, ”Forebyggelse af krænkende handlinger” og ”Grib ind – forebyg mobning. På temadagene vil der være lejlighed til at afprøve værktøjer, som kan bruges ude på den enkelte arbejdsplads. Værktøjerne sætter fokus på den rolle vidner til mobning har i forbindelse med at forebygge mobning på arbejdspladsen.

AFLYST: TEMADAGEN 
9. september 2020 kl. 12.00-15.30 - Gl. Vindinge, Gl. Vindingevej 17A, 5800 Nyborg
16. september 2020 kl. 12.00-15.30 - Langesøhus, Vestre Ringvej 51, 8600 Silkeborg
23. september 2020 kl. 12.00-15.30 - Metalskolen Jørlunde, Slagslundevej 13, 3550 Slangerup

På temadagene vil deltagerne få viden om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, og blive introduceret til værktøjer, som kan anvendes i arbejdet med at forebygge krænkende handlinger og mobning på arbejdspladsen. På temamøderne veksles mellem oplæg på plenum, film, dialog i grupper og på plenum.

Oplægsholder på temadagene vil være Eva Gemzøe Mikkelsen, ph.d., erhvervspsykolog i Gemzøe Consult. Temadagen starter med sandwich og øl og vand. Der vil være kaffe i løbet af dagen.

En forudsætning for deltagelse er, at der tilmeldes mindst en repræsentant for både ledelsesog medarbejdersiden. Hvis man er forhindret i at møde op til en temadag hvor man er tilmeldt, bedes man melde afbud, da det kan give plads til andre på venteliste.


Senest revideret den 10. august 2020