Arbejdsmiljøvenlig projektledelse (AVPL)

En vejledning i, hvordan man får Arbejdsmiljøloven spændt for moderne projektarbejde og integrerer arbejdsmiljøet i projektvirksomhederne.

Projektformen har altid været kendetegnet ved både at være mere hektisk og mere spændende end den traditionelle arbejdsplads. Der stilles flere krav til projektmedarbejdere end til andre om hurtigt at kunne omstille sig og måske ligefrem gøre forandring til en livsstil.

Der er ofte mange bolde i luften, og deadlines og kundekrav er nærværende. Det kan være personligt udviklende at springe fra det ene – ofte ret kortvarige – projekt til det næste, men det kan også ende med virkelig at blive et pres, hvis tilrettelæggelsen halter.

Kunsten er at bevare det spændende og udfordrende i jobbet samtidig med, at trivslen og det gode arbejdsmiljø er på plads og medarbejdere og ledelser sammen kan levere effektivt projektarbejde.

Den gode nyhed er, at Arbejdsmiljøloven nu giver friere hænder til at indrette sig efter den aktuelle situation, som virksomheden og dens ansatte befinder sig i. Det kan være lidt af en gave til projektformen, hvis man forstår at håndtere opgaven – og tænker det psykiske og fysiske arbejdsmiljø ind som en del af den dynamik, der er så kendetegnende for veldrevet projektarbejde.

Denne vejledning er udarbejdet som en guideline til brug for ledelsen, projektledere og arbejdsmiljøorganisationen i forbindelse med planlægningen af de arbejdsmiljømæssige aspekter ved projektarbejde.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: APV

Sideantal: 28

Udgivelsesår: 2011